Poplatek za psa

Poplatek za psa je splatný jednorázově do konce března. Základní sazba poplatku je 400 Kč/psa/rok. Sazba za psa, jehož vlastník je poživatelem invalidního, starobního, sirotčího nebo vdovského důchodu a který je jeho jediným zdrojem příjmů, je 200 Kč/psa/rok.

Poplatek je možné uhradit převodem na účet číslo 19-0388178349/0800 s identifikačními údaji uvedenými ve zprávě pro příjemce nebo v hotovosti na pokladně městského úřadu.