Poplatek za odpady

Poplatek za odpady je splatný jednorázově do konce března nebo ve dvou rovnoměrných splátkách (do konce března a do konce září). Jeho výše je stanovena 500 Kč/osobu/rok.

Podle novely Vyhlášky o místních poplatcích platí od 1.1.2018 následující zvýhodnění:

- občané nad 70 neplatí nic (odpadá prokazování důchodu jako jediného příjmu)

- děti do 6 let neplatí nic

- děti od 7 do 15 let platí 50%

Poplatek je možné uhradit převodem na účet číslo 19-0388178349/0800 s identifikačními údaji uvedenými ve zprávě pro příjemce nebo v hotovosti na pokladně městského úřadu.

Známky na popelnice

Známky na popelnice se vydávají do konce ledna v kanceláři v prvním patře (pokladna, matrika) nezávisle na úhradě výše uvedeného poplatku.