Strategický rozvoj města

Projekt "Strategické plánování ve městě Libčice nad Vltavou" s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002864 pokračuje ve své realizaci:

  • poskytovatel dotace MPSV vyhověl žádosti o prodloužení projektu o dva měsíce. Termín dokončení projektu se posunuje na 28. února 2019.
  • Druhé veřejné projednávání strategických dokumentů proběhlo 12. listopadu 2018 od 18 hodin v kulturním domě. Zhotovitelé představili návrhovou část, která obsahuje plánované projekty zhruba do roku 2030, vizi města a strategické cíle.
  • V listopadu a prosinci bude probíhat implementační fáze. Zde je třeba zhodnotit potřebnost, časový rámec a náročnost daného projektu z hlediska financí, realizovatelnosti a možných rizik. Na základě tohoto prověření dojde k výběru projektů, které budou zahrnuty do akčního plánu. Akční plán bude obsahovat popis projektů plánovaných v letech 2019 a 2020.
  • V lednu bude probíhat finalizace strategického plánu a urbanistické studie a příprava pro předání k posouzení zastupitelstvu a vedení města.
  • Projekt uzavře konference pro veřejnost na téma Skryté fenomény a potenciály města Libčice nad Vltavou.

Své připomínky můžete zasílat emailem na adresu koordinatorsp@libcice.cz, děkujeme za zájem o rozvoj města.

Strategická komise

Banner

Související dokumenty SP 2017 - 2018

Dokument Velikost Datum vložení
Dokument typu pdf Urbanistická studie - prezentace v KDL 13.11.2018 10592 kB 16.11. 2018
Dokument typu pdf Tvorba strategického plánu - prezentace v KDL 13.11.2018 656 kB 16.11. 2018
Dokument typu ocx Dotazník - Cestovní ruch 183 kB 11.11. 2018
Dokument typu pdf Výkres D5 "Veřejná vybavenost" 2021 kB 7.11. 2018
Dokument typu pdf Výkres D4 "Veřejná prostranství" 1922 kB 7.11. 2018
Dokument typu pdf Výkres D3 "Doprava" 1886 kB 7.11. 2018
Dokument typu pdf Výkres D2 "Urbanismus" 1941 kB 7.11. 2018
Dokument typu pdf Výkres D1 "Širší vztahy" 133 kB 7.11. 2018
Dokument typu pdf Mezioborová analýza města Libčice n/Vlt. 3503 kB 5.11. 2018
Dokument typu pdf Návrhová část SP rozvoje města 580 kB 5.11. 2018
Dokument typu pdf SWOT analýza 381 kB 5.11. 2018
Dokument typu pdf Vyhodnocení dotazníkového šetření 1430 kB 5.11. 2018
Dokument typu pdf Analýza hospodaření města Libčice n/Vlt. 2013-2018 1573 kB 5.11. 2018
Dokument typu pdf Kriteriální srovnání vybraných města a obcí 1086 kB 5.11. 2018
Dokument typu pdf Strategické plánování města pokračuje 116 kB 17.9. 2018
Dokument typu pdf Úvodní setkání ke strategickému plánování 216 kB 13.7. 2018
Dokument typu pdf Prezentace urbanistické studie 4016 kB 4.7. 2018
Dokument typu pdf Prezentace vize města 1422 kB 4.7. 2018
Dokument typu pdf Náměty na vizi města 107 kB 30.4. 2018
Dokument typu pdf Tvorba strategického plánu rozvoje města 3445 kB 6.3. 2018
Dokument typu pdf Urbanistická studie města Libčice nad Vltavou 6254 kB 6.3. 2018
Dokument typu pdf Projekt strategické plánování 71 kB 20.2. 2018
Dokument typu pdf Zpráva o průběhu přípravy SP města - říjen 2017 108 kB 31.10. 2017

 

Související dokumenty SP 2015 - 2016

Dokument Velikost Datum vložení
Dokument typu pdf Analýza na téma školství - připomínky ZŠ 826 kB 13.7. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 13.6.2016 213 kB 27.6. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 9.5.2016 297 kB 18.5. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání řídící skupiny - 11.4.2016 216 kB 25.4. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 7.3.2016 207 kB 25.4. 2016
Dokument typu pdf Strategický plán - verze ze 16.3.2016 k připomínkování 5245 kB 16.3. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 8.2.2016 196 kB 1.3. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 14.12.2015 165 kB 5.1. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání řídící skupiny - 7.12.2015 237 kB 5.1. 2016
Dokument typu pdf Splněné úkoly - viz zápis ze dne 4.11.2015 203 kB 10.11. 2015
Dokument typu pdf Zápis z jednání řídící skupiny - 4.11.2015 91 kB 8.11. 2015
Dokument typu pdf Návrh strategického plánu 2015 13883 kB 5.10. 2015
Dokument typu pdf Zadání strategického plánu města 94 kB 6.3. 2015