Strategický rozvoj města

Projekt "Strategické plánování ve městě Libčice nad Vltavou" s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002864 pokračuje ve své realizaci.

V červnu byla na prvním veřejném projednávání představena analytická část strategických dokumentů. Níže najdete prezentaci zhotovitele strategického plánu společnosti AQE advisors a.s. a koncept urbanistické studie. Oceníme vaše připomínky a doplnění.

V červenci a srpnu proběhnou jednání pracovních skupin, a to v termínu:

  • 23.7. - 25.7. 2018
  • 13.8. - 15.8. 2018
vždy v odpoledních hodinách.

Během prvního jednání budou zhodnoceny jednotlivé dokumenty analytické části strategického plánu včetně finalizace analýzy prostředí.
Srpnové setkání pracovních skupin bude věnováno konkrétním návrhům a určení priorit rozvoje města včetně definování strategických cílů.

Dále 23. července proběhne organizovaná procházka městem za účasti zhotovitele urbanistické studie. Detaily najdete v aktualitách.

Své náměty můžete zasílat emailem na adresu koordinatorsp@libcice.cz nebo přímo na členy Strategické komise. Seznam kontaktů je umístěn ve formě přílohy níže.

Banner

Související dokumenty SP 2017 - 2018

Dokument Velikost Datum vložení
Dokument typu pdf Strategické plánování města pokračuje 116 kB 17.9. 2018
Dokument typu pdf Úvodní setkání ke strategickému plánování 216 kB 13.7. 2018
Dokument typu pdf Prezentace urbanistické studie 4016 kB 4.7. 2018
Dokument typu pdf Prezentace vize města 1422 kB 4.7. 2018
Dokument typu pdf Náměty na vizi města 107 kB 30.4. 2018
Dokument typu pdf Strategická komise - kontakt na členy 100 kB 31.3. 2018
Dokument typu pdf Tvorba strategického plánu rozvoje města 3445 kB 6.3. 2018
Dokument typu pdf Urbanistická studie města Libčice nad Vltavou 6254 kB 6.3. 2018
Dokument typu pdf Projekt strategické plánování 71 kB 20.2. 2018
Dokument typu pdf Zpráva o průběhu přípravy SP města - říjen 2017 108 kB 31.10. 2017

 

Související dokumenty SP 2015 - 2016

Dokument Velikost Datum vložení
Dokument typu pdf Analýza na téma školství - připomínky ZŠ 826 kB 13.7. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 13.6.2016 213 kB 27.6. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 9.5.2016 297 kB 18.5. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání řídící skupiny - 11.4.2016 216 kB 25.4. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 7.3.2016 207 kB 25.4. 2016
Dokument typu pdf Strategický plán - verze ze 16.3.2016 k připomínkování 5245 kB 16.3. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 8.2.2016 196 kB 1.3. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 14.12.2015 165 kB 5.1. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání řídící skupiny - 7.12.2015 237 kB 5.1. 2016
Dokument typu pdf Splněné úkoly - viz zápis ze dne 4.11.2015 203 kB 10.11. 2015
Dokument typu pdf Zápis z jednání řídící skupiny - 4.11.2015 91 kB 8.11. 2015
Dokument typu pdf Návrh strategického plánu 2015 13883 kB 5.10. 2015
Dokument typu pdf Zadání strategického plánu města 94 kB 6.3. 2015