Strategický rozvoj města

Projekt "Strategické plánování ve městě Libčice nad Vltavou" s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002864 pokračuje ve své realizaci.

V průběhu října byla Návrhová část strategických dokumentů upřesněna a dopracována tak, aby mohla být představena občanům na druhém veřejném projednávání, které proběhne druhé listopadové pondělí. Obsahem návrhové části je rámcový popis plánovaných záměrů, tedy co se bude realizovat v časovém horizontu do 10 let. Návrhová část je rozdělena na pět oblastí a každá oblast má několik priorit, které naplňují konkrétní opatření.

Zveme všechny občany na druhé veřejné projednávání strategických dokumentů, které se uskuteční v pondělí 12. listopadu 2018 od 18 hodin v Kulturním domě Libčice nad Vltavou. Dodavatelé představí návrhovou část strategického plánu a urbanistické studie, následovat bude diskuze s občany.

V rámci implementační fáze proběhne začátkem listopadu průzkum mezi občany formou hloubkových a skupinových rozhovorů s cílem prověřit navrhované projektové záměry. Na druhou polovinu listopadu je plánováno školení zastupitelů města na téma strategického řízení města. Součástí implementační fáze je vytvoření akčního plánu, který detailně popisuje jednotlivé kroky a postup vybraných projektů.

Své připomínky můžete zasílat emailem na adresu koordinatorsp@libcice.cz nebo přímo na členy Strategické komise. Seznam kontaktů je umístěn ve formě přílohy níže.

Banner

Související dokumenty SP 2017 - 2018

Dokument Velikost Datum vložení
Dokument typu ocx Dotazník - Cestovní ruch 183 kB 11.11. 2018
Dokument typu pdf Výkres D5 "Veřejná vybavenost" 2021 kB 7.11. 2018
Dokument typu pdf Výkres D4 "Veřejná prostranství" 1922 kB 7.11. 2018
Dokument typu pdf Výkres D3 "Doprava" 1886 kB 7.11. 2018
Dokument typu pdf Výkres D2 "Urbanismus" 1941 kB 7.11. 2018
Dokument typu pdf Výkres D1 "Širší vztahy" 133 kB 7.11. 2018
Dokument typu pdf Mezioborová analýza města Libčice n/Vlt. 3503 kB 5.11. 2018
Dokument typu pdf Návrhová část SP rozvoje města 580 kB 5.11. 2018
Dokument typu pdf SWOT analýza 381 kB 5.11. 2018
Dokument typu pdf Vyhodnocení dotazníkového šetření 1430 kB 5.11. 2018
Dokument typu pdf Analýza hospodaření města Libčice n/Vlt. 2013-2018 1573 kB 5.11. 2018
Dokument typu pdf Kriteriální srovnání vybraných města a obcí 1086 kB 5.11. 2018
Dokument typu pdf Strategické plánování města pokračuje 116 kB 17.9. 2018
Dokument typu pdf Úvodní setkání ke strategickému plánování 216 kB 13.7. 2018
Dokument typu pdf Prezentace urbanistické studie 4016 kB 4.7. 2018
Dokument typu pdf Prezentace vize města 1422 kB 4.7. 2018
Dokument typu pdf Náměty na vizi města 107 kB 30.4. 2018
Dokument typu pdf Tvorba strategického plánu rozvoje města 3445 kB 6.3. 2018
Dokument typu pdf Urbanistická studie města Libčice nad Vltavou 6254 kB 6.3. 2018
Dokument typu pdf Projekt strategické plánování 71 kB 20.2. 2018
Dokument typu pdf Zpráva o průběhu přípravy SP města - říjen 2017 108 kB 31.10. 2017

 

Související dokumenty SP 2015 - 2016

Dokument Velikost Datum vložení
Dokument typu pdf Analýza na téma školství - připomínky ZŠ 826 kB 13.7. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 13.6.2016 213 kB 27.6. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 9.5.2016 297 kB 18.5. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání řídící skupiny - 11.4.2016 216 kB 25.4. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 7.3.2016 207 kB 25.4. 2016
Dokument typu pdf Strategický plán - verze ze 16.3.2016 k připomínkování 5245 kB 16.3. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 8.2.2016 196 kB 1.3. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání pracovní skupiny - 14.12.2015 165 kB 5.1. 2016
Dokument typu pdf Zápis z jednání řídící skupiny - 7.12.2015 237 kB 5.1. 2016
Dokument typu pdf Splněné úkoly - viz zápis ze dne 4.11.2015 203 kB 10.11. 2015
Dokument typu pdf Zápis z jednání řídící skupiny - 4.11.2015 91 kB 8.11. 2015
Dokument typu pdf Návrh strategického plánu 2015 13883 kB 5.10. 2015
Dokument typu pdf Zadání strategického plánu města 94 kB 6.3. 2015