Slovo místostarosty

Květnové slovo - vydáno v LN 5/2018

  • „Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.“ Těmito proslulými verši začíná lyrickoepická skladba Karla Hynka Máchy. Většina z nás má první máj spojený s oslavou lásky. K prvnímu máji bezesporu patří také staročeský zvyk stavění májek, tradičního symbolu ... ...
zobrazit článek