Přerušení dodávky elektřiny 7.6.2018 od 8:00 do 14:00

Ilustrační obrázek

Publikováno 20.5.2018 20:31

Autor: Hannah Bartíková

Kategorie: Informace MěÚ

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v našem městě, které se uskuteční:

7. června 2018 od 8:00 do 14:00.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.